VOIDEV Developer Haktan AKDAĞ


Üretim Kayıt Sistemi


Netsis ile entegre çalışan hammadde, yarımamül ve mamül üretimlerinde kayıt tutan, ve excel çıktısı alabilen, ayrıca ürün ve reçeteleri netsisten çekip listeleyebilen bir üretim planlama sistemi


    

Özellikler :,  Özel Yazılım,  İşletme Defteri Uygulaması,  Entegrasyon,  ,  
Powered by VOIDEV Developer, Haktan Akdağ (Geliştirici)